درباره ما


پارسی کش یکی از اولین ارائه دهندگان خدمات مرتبط با پرداخت اینترنتی و ارز الکترونیکی بوده و از سال 89 تا کنون در این زمینه در حال فعالیت میباشد.

تماس تنها از طریق شماره 77655815 
و ادرس ایمیل 
parsicash at gmail dot com
 میسر میباشد