سیاست حفظ حریم خصوصی


جهت حفظ امنیت کاربران :
کلیه تراکنش های سایت از طریق درگاه امن ssl  صورت میگیرد .
اطلاعات شخصی اعم از اطلاعات تراکنش ها به صورت رمز نگاری شده نگهداری شده و تنها توسط خود کاربر یا دستور قضایی از مراجع قابل دسترس خواهد بود.